تصویر روز
اطلاعیه ها
گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان تبادکان در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان تبادکان در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان کنه بیست در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان کنه بیست در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان میان ولایت در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان میان ولایت در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان کارده در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان کارده در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان درزاب در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان دهستان درزاب در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان در بهار99

گزارش تجمیعی 3 ماهه عملکرد واحد پلیس ساختمان در بهار99

افتتاحیه به مناسبت دهه فجر

افتتاحیه به مناسبت دهه فجر

نشست امضای تفاهم نامه های سرمایه گذاری

نشست امضای تفاهم نامه های سرمایه گذاری

نشست مهم رئوسای شورای اسلامی روستاها و دهیاران روستاهای شرق بخش مرکزی مشهد

نشست مهم رئوسای شورای اسلامی روستاها و دهیاران روستاهای شرق بخش مرکزی مشهد

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به شرکت تعاونی دهیاری های شرق بخش مرکزی مشهد می باشد .
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک