تصویر روز
اطلاعیه ها
گزارش عملکرد تجمیعی عملکرد5 ماهه نخست پلیس ساختمان

گزارش عملکرد تجمیعی عملکرد5 ماهه نخست پلیس ساختمان

نمودار مقایسه ای چهار ماهه نخست اول سال1399 و 1400

نمودار مقایسه ای چهار ماهه نخست اول سال1399 و 1400

گزارش سه ماهه اول سال1400 نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

گزارش سه ماهه اول سال1400 نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

گزارش سالانه سال1399

گزارش سالانه سال1399

گزارش آمار تجمیعی سه ماهه سوم پلیس ساختمان

گزارش آمار تجمیعی سه ماهه سوم پلیس ساختمان

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کارده

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کارده

گزارش عملکرد پلیس ساختمان سه ماهه سوم سال 99 دهستان کارده

گزارش عملکرد پلیس ساختمان سه ماهه سوم سال 99 دهستان کارده

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کنه بیست

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کنه بیست

گزارش عملکرد پلیس ساختمان سه ماهه سوم سال 99 دهستان کنه بیست

گزارش عملکرد پلیس ساختمان سه ماهه سوم سال 99 دهستان کنه بیست

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به شرکت تعاونی دهیاری های شرق بخش مرکزی مشهد می باشد .
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک