تصویر روز
اطلاعیه ها
گزارش عملکرد تجمیعی سالانه نظارت بر ساخت وسازهای روستایی 1400

گزارش عملکرد تجمیعی سالانه نظارت بر ساخت وسازهای روستایی 1400

گزارش عملکرد اسفند1400 نظارت بر ساخت وسازهای روستایی

گزارش عملکرد اسفند1400 نظارت بر ساخت وسازهای روستایی

گزارش تجمیعی سه ماهه سوم سال1400

گزارش تجمیعی سه ماهه سوم سال1400

گزارش عملکرد تجمیعی عملکرد5 ماهه نخست پلیس ساختمان

گزارش عملکرد تجمیعی عملکرد5 ماهه نخست پلیس ساختمان

نمودار مقایسه ای چهار ماهه نخست اول سال1399 و 1400

نمودار مقایسه ای چهار ماهه نخست اول سال1399 و 1400

گزارش سه ماهه اول سال1400 نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

گزارش سه ماهه اول سال1400 نظارت بر ساخت و سازهای روستایی

گزارش سالانه سال1399

گزارش سالانه سال1399

گزارش آمار تجمیعی سه ماهه سوم پلیس ساختمان

گزارش آمار تجمیعی سه ماهه سوم پلیس ساختمان

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کارده

گزارش عملکرد پلیس ساختمان نه ماهه سال 99 دهستان کارده

© کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به شرکت تعاونی دهیاری های شرق بخش مرکزی مشهد می باشد .
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی توسط اینتک